SPÅRSVETSNING
& BANARBETEN

Vi på Nya Olsson Spår Service AB åtar oss små som stora jobb inom järnvägssektorn.

Spårarbeten

Vi utför spårentreprenader såsom spår- och växelbyggnationer. Vi gör rälsbyten, slipersbyten och växelbyten samt nybyggnation av spår.

 

Spår- och termitsvetsning

Vi har erfarna och kunniga spårsvetsare inom termit-, på- och formsvets och spårsvetsning och utför alla förekommande typer av svetsningar vid järnväg.

 

Uthyrning av spårgående fordon

I vår maskinpark har vi arbetsfordon för markarbeten och järnvägsunderhåll. Våra maskiner finns uthyrning till andra entreprenörer. Kontakta oss för mer information om maskinuthyrning.

 

Spårbesiktning

Vi utför säkerhetsbesiktning och Ibruktagnings besiktning.

 

Svetskontroller

Vi utför ultraljudskontroller på svetsning i spår.