Naessèn Olsson Spår Service AB

Spårarbeten &
järnvägsunderhåll

Nya Olsson Spår Service AB i Ödeshög arbetar med järnvägsunderhåll och banarbeten.

Vi är ett nystartat företag med lång erfarenhet som verkar för bra och säkra järnvägar.

Våra medarbetare har alla många års erfarenhet av spårarbeten och underhållsarbeten vid järnväg och spåranläggningar.

Vi utför:

  • Termitsvetsning
  • Formsvetsning
  • Växelbyggnation
  • Påläggningssvetsning
  • Spårbyggnation
  • Snöröjning
  • Spårbesiktning