SPÅRARBETEN &
JÄRNVÄGSUNDERHÅLL

Nya Olsson Spår Service AB i Ödeshög arbetar med järnvägsunderhåll och banarbeten.

En del av Storskogen Group AB

Vi är ett företag med lång erfarenhet som verkar för bra och säkra järnvägar.

Våra medarbetare har alla många års erfarenhet av spårarbeten och underhållsarbeten vid järnväg och spåranläggningar.

Certifikat:
ISO 900 1 & ISO 14001
ISO 3834-2
Trans-Q

Vi utför:

  • Termitsvetsning
  • Formsvetsning
  • Växelbyggnation
  • Påläggningssvetsning
  • Spårbyggnation
  • Snöröjning
  • Spårbesiktning